LASER ALARM UYGULAMASI V2

USING THE LDR SENSOR v1

Ldr den okunan anolog voltaj okunarak seri porta ve işlenerek displaye yazdırılmıştır.Okunan bilgi 130 olduğunda yada fazlası olursa ledler yanmaktadır.

LED CONTROL WITH LDR (ADC)

LASER ALARM UYGULAMASI

Lazer ve ldr kullandım.Devrenin kontrolünde mcu yok tristör ,transistör ve röle kullandım yani analog elektronik anahtarlama elemanlarıyla yapılan bir okul projesi.

Lazer hattı kesilince tritör tetikleniyor ve 555 devresi çalışmaya başlıyor.555 kare dalga sinyali röle üzerinden ledleri ve buzzerı çalıştırıyor.

Subscribe to our Newsletter

Subscribe our newsletter gor get notification about new updates, etc...