PC ( JAVA ) CONTROL - V3

Program üzerinde belirlenen sayı dısplaye aktarılarak geri saydırılmaya başlanmıştır.

PC ( JAVA ) CONTROL - V2

Uygulamada java üzerinden display,led ve motor kontrolü yapılmıştır. Display de 3 basamaklı bir sayı gösterilmiştir. Mavi,kırmızı ve beyaz ledler kontrol edilmiştir.Motor kontrolü ise pwm sinyali üzerinden yapılmıştır.
Uygulama da javanin RXTX kütüphanesi kullanılmıştır.Linkteki örnekler üzerinden serial porta veri yazdırabilir ya da portdan veri okuyabilirsiniz.
http://rxtx.qbang.org/wiki/index.php/Examples

KEYPAD CONTROL APPLICATION - V3

The cycle time is changed according to the data from the keypad. When the number 7 is pressed, the motor accelerates slowly. The pwm level is 8Khz. I couldn't measure the values because it wasn't an oscilloscope. But I'm thinking of doing a pc oscilloscope circuit.

KEYPAD CONTROL APPLICATION - V1

COUNTER CIRCUIT WITH ROTARY ENCODER - V3

Rotary encoder yön değiştirilmesinde sayı azalıp ya da artmaktadır.0-999 rotary encoder sayıcı devresidir.

Rotary butonuna basıldığında sayı sıfırlanmaktadır.

COUNTER CIRCUIT - V2

İki buton kullanılarak 0-999 ileri ve geri sayıcı devresidir tuşa her basmada 1 birim değişiklik gösterilmektedir ve kısa süre buzzer çalışmaktadır.

COUNTER CIRCUIT - V1

For döngüsü kullanılarak 0-9 ileri sayıcı yapılmıştır.

Subscribe to our Newsletter

Subscribe our newsletter gor get notification about new updates, etc...