CNY70 APPLICATION V1

PC ( JAVA ) CONTROL v4

Program üzerinde belirlenen sayı dısplaye aktarılarak geri saydırılmaya başlanmıştır.

KEYPAD CONTROL v6

Belirlenen sayıdan itibaren geri sayılıyor ve sıfıra ulaşınca alarm durumuna geçiliyor.

COUNTER CIRCUIT v4

Oluşturulan bir değişken 110 sayısından geri saydırılarak displaye aktarılmıştır.Her geri sayımda buzzer ve mavi led çalıştırılıyor.

COUNTER CIRCUIT V2

İki buton kullanılarak 0-999 ileri ve geri sayıcı devresidir tuşa her basmada 1 birim değişiklik gösterilmektedir ve kısa süre buzzer çalışmaktadır.

DISPLAY ANIMATINON

Display ledleriyle yapılan küçük bir uygulama ve eşliğinde buzzer.

Subscribe to our Newsletter

Subscribe our newsletter gor get notification about new updates, etc...