ALARM APPLICATION WITH LASER AND LDR - V2

Lazer, ldr uzerine aktarilmistir.Ldr nin direnc degisiminden transistor tetiklenerek lamba aktif edilmistir.

PC ( JAVA ) CONTROL - V3

Program üzerinde belirlenen sayı dısplaye aktarılarak geri saydırılmaya başlanmıştır.

KEYPAD CONTROL APPLICATION - V2

3 PRINTING A NUMBER OF COUNTERS. THEN THIS NUMBER 1 UNIT IS INCREASED.THE RED ALARM IS GIVEN AFTER THE NUMBER IS ZERO, AND A PARTICULAR TIME IS ACTIVE.TIMER2 CUTTING IS USED IN THE SYSTEM.5 A FLAG IN THE MS IS ACTIVE. DISCOVERING AND DISCOVERING OF THE DISPLAY IS THE SAME FLAG.

ALARM APPLICATION WITH LASER AND LDR - V1

Lazer ve ldr kullandım.Devrenin kontrolünde mcu yok tristör ,transistör ve röle kullandım yani analog elektronik anahtarlama elemanlarıyla yapılan bir okul projesi.

Lazer hattı kesilince tritör tetikleniyor ve 555 devresi çalışmaya başlıyor.555 kare dalga sinyali röle üzerinden ledleri ve buzzerı çalıştırıyor.

Subscribe to our Newsletter

Subscribe our newsletter gor get notification about new updates, etc...