COUNTER CIRCUIT V1

For döngüsü kullanılarak 0-9 ileri sayıcı yapılmıştır.

ADC İLE FLİP FLOP DEVRESİ

Pot ile adc okunmuş olup 2 led arasındaki çalışma periyodu değiştirilmektedir.

PWM İLE FAN HIZ KONTROL UYGULAMASI

Kullanılan mosfet IRF630 dur.Mosfete verilen pwm in duty cycle oranı değiştirilerek motor üzerindeki gerilim değiştirilmektedir.

LASER ALARM UYGULAMASI

Lazer ve ldr kullandım.Devrenin kontrolünde mcu yok tristör ,transistör ve röle kullandım yani analog elektronik anahtarlama elemanlarıyla yapılan bir okul projesi.

Lazer hattı kesilince tritör tetikleniyor ve 555 devresi çalışmaya başlıyor.555 kare dalga sinyali röle üzerinden ledleri ve buzzerı çalıştırıyor.

DISPLAY ANIMATINON

Display ledleriyle yapılan küçük bir uygulama ve eşliğinde buzzer.


Subscribe to our Newsletter

Subscribe our newsletter gor get notification about new updates, etc...